ЕБС-ийн дотуур байрын хүүхдийн хоолны тендерийн урилга