Сумын төвд гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх тендерийн урилга