Хадлангийн талбай хашаажуулах ажлын тендерийн урилга